Please wait

Ծառայության մատուցման պայմանները

Այս պայմաններն կարգավորում են HIGHNET- ի և HIGHNET ծառայությունների սպառողի (այսուհետ `բաժանորդ) միջև առևտրային հարաբերությունները՝ սարքավորումների (այսուհետ `սարքավորում) վաճառքի և HIGHNET ծառայությունների: HIGHNET- ի կոնտակտային մանրամասների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ հասանելի են հետադարձ կապ բաժնում:

 

Պայմանների և դրույթների առարկա

Այս պայմանը վերաբերվում են HIGHNET- ի կողմից բաժանորդին տրամադրվող սարքավորումների տրամադրմանը և ծառայությունների մատուցմանը: Բաժանորդներին ծառայությունների մատուցման համար ազդանշանի հասցման պայմանները և տեխնիկական միջոցները այս պայմանագրի մաս չեն կազմում:

HIGHNET կայքում առաջարկվող ծառայությունները բաժանորդին պարտավորեցնում են պայմանագիր կնքել ընկերության հետ: Բաժանորդագրության ընտրության և (կամ) ընդունման սարքավորման ընտրությունը կատարելուց հետո, լրացնելով և ինտերնետով էլեկտրոնային փոստով առցանց պատվեր ուղարկելով, բաժանորդը հանդես է գալիս առաջարկությամբ `պարտադիր բաժանորդագրման համար: HIGHNET- ը իրավունք ունի ընդունելու պատվերը յոթ օրացուցային օրվա ընթացքում ` ուղարկելով պատվերի հաստատում կամ պատվիրված բաժանորդագրություն: Պատվերի հաստատումը կատարվում է էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով, և միևնույն ժամանակ հանդիսանում է իրավական պայմանագիր բաժանորդի և HighNet-ի միջև:

HIGHNET- ի կողմից իր հաճախորդներիին կատարված բոլոր առաքումները և ծառայություններն իրականացվում են բացառապես այս պայմանների հիման վրա, որոնք համարվում են բաժանորդի կողմից հաստատված պատվերի ժամանակ:

Առաջարկվող ծառայությունները նախատեսված չեն անչափահասների օգտագործման համար: Բաժանորդը հաստատում է իր լիարժեք իրավունակությունը `համաձայն իր բնակության երկրի օրենսդրությանը: Յուրաքանչյուր բաժանորդ իրավունք ունի մեկանգամյա գրանցում, որի համաձայն նա պարտավոր է տրամադրել ճիշտ անձնական տվյալներ: Բաժանորդի բազմակի գրանցում չի թույլատրվում: Կեղծ փաստաթղթերի ներկայացումը, սխալ անձնական տվյալների տրամադրումը և անվավեր կամ անօրինական կերպով ստացված վճարային տվյալների տրամադրումը, ինչպես նաև կրկնակի գրանցումը անընդունելի են և իրավունք են վերապահում HIGHNET- ին անհապաղ արգելափակել բաժանորդի մուտքը համակարգ ինչպես նաև դադարեցնել ծառայությունները և ձեռնարկել գործող օրենսդրությամբ նախատեսված իրավական միջոցներ:

Բաժանորդային պայմանագրով նախատեսվում է տրամադրված սարքավորումների և բաժանորդագրված HIGHNET ծառայությունների օգտագործումը բացառապես անձնական նպատակներով: Բաժանորդը իրավունք չունի կատարել հանրային ցուցադրություն կամ ցուցադրում, ինչպես նաև երրորդ անձանց տրամադրել բաժանորդագրված HIGHNET ծառայությունները և սարքավորումները: Հանրային օգտագործման, առևտրային օգտագործման և ոչ բաժանորդագրման պայմաններին համապատասխան օգտագործման պարագայում բաժանորդը խախտում է ոչ միայն HIGHNET- ի հետ կապված պայմանագրային պարտավորությունները, այլև երրորդ անձանց իրավունքները: Այս պայմանները չեն վերաբերվում այն անձանց համար, ովքեր բաժանորդային պայմանագիր են կնքել HIGHNET- ի հետ `տրամադրված ծառայությունները բացառապես առևտրային նպատակներով օգտագործելու համար (հյուրանոցներ, գաստրոնոմիա, ռեստորաններ և այլն):

 

Պայմանների փոփոխություններ

Մենք կարող ենք ցանկացած պահի, և մեր հայեցողությամբ, փոփոխել այս և Օգտագործման պայմանները, ներառյալ մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը, Հաճախորդին առանց նախազգուշացման: Փոփոխությունները կիրառելի կլինեն անմիջապես տեղադրվելուց անմիջապես հետո: Օգտագործելով կայքը կամ մեր ծառայությունները դուք համաձայնվում եք այս պայմաններին:

HIGHNET- ը իրավունք է վերապահում փոխել ծառայությունների փաթեթի կազմը սեփական հայեցողությամբ, առանց բաժանորդներին նախնական ծանուցման և առանց պատճառաբանելու:

HIGHNET- ը իրավունք ունի փոփոխել ծառայությունների գները, եթե դա պայմանավորված է մատակարարի ազդանշանի արժեքի փոփոխությամբ կամ վճարների, տուրքերի կամ հարկերի չափի փոփոխությամբ:

HIGHNET- ը ցանկացած պահի իրավունք է վերապահում ողջամիտ սահմաններում ՝ կամայականորեն փոխել ծառայությունների, բաժանորդագրությունների և ապրանքների գները: Բաժանորդին նախապես էլեկտրոնային փոստով կտեղեկացվի էլեկտրոնային փոստով գների սպասվող փոփոխությունների մասին: Հաղորդագրությունը կուղարկվի բաժանորդի կողմից գրանցման ընթացքում նշված հասցեով: Եթե ​​բաժանորդը նշել է սխալ կամ օտար էլեկտրոնային հասցե, ապա HIGHNET- ը պատասխանատվություն չի կրում այն ​​փաստի համար, որ նա չի տեղեկացվել գնի փոփոխության մասին: Գների բարձրացման պարագայում `բաժանորդն իրավունք ունի դադարեցնել պայմանագիրը ընթացիկ ծառայության ավարտից հետո: Բաժանորդը համաձայն է գնի բարձրացման հետ, եթե նա ծանուցումից հետո 30 օրվա ընթացքում չի ներկայացրել գրավոր հայտ `պայմանագիրը դադարեցնելու մասին: HIGHNET- ը ծանուցման մեջ առանձին նշում է այս հանգամանքը: Պայմանագիրը դադարեցնելու մասին դիմում ներկայացնելու վերջնաժամկետը պահպանելու համար որոշիչ է HIGHNET- ում դրա ստացման ամսաթիվը: Եթե ​​Բաժանորդը չի օգտագործում պայմանագիրը դադարեցնելու իր իրավունքը, պայմանագիրը շարունակվում է գների նոր պայմանների հիման վրա:

 

Տարիքային նվազագույն պահանջ

Որպեսզի դառնաք բաժանորդ և օգտագործեք HIGHNET ծառայությունները, դուք պետք է 18 տարեկան և ավելի տարիք ունենաք:

 

Սակագներ, վճարումների ժամանակացույց

Հետագա վճարումները կատարվում են ինքնաբերաբար, եթե բաժանորդը չի պատվիրել ծառայությունների մատուցման պահին միանգամյա վճարման եղանակ:

Նշված սակագները վերջնական գներ են, ներառյալ հարկերը: HIGHNET ծառայությունը ապահովում է անխափան մուտք օրացուցային տարվա 95% -ի համար: HIGHNET- ը պատասխանատու չէ սեփական տեխնիկական ազդեցության գոտուց դուրս բխող որակի թերությունների և հեռարձակման ընդհատումների համար:

 

Առաքման պայմանները

Ապրանքների առաքումն իրականացվում է պահեստից ապրանքներ ուղարկելու միջոցով` բաժանորդի կողմից նշված հասցեով:

Պատվերը պատվիրելուց հետո ապրանքները վերապահվում են բաժանորդին պայմանագրի ընդունման դեպքում, սակայն ապրանքները ուղարկվում են միայն HIGHNET- ի հաշվարկային հաշվին վճարման գումարը ստանալուց հետո:

Առաքման ժամանակը կախված է փոստի ծառայությունից:

 

Առաքում կատարված ապրանքների վնասը

Եթե ապրանքները հասցվում են ակնհայտ վնասներով, բաժանորդը պետք է անհապաղ բողոք ներկայացնի մատակարարին `սուրհանդակաի ներկայությամբ և կապ հաստատի HIGHNET- ի հետ էլ. Փոստի հասցեով` orders@highnet.tv: Այսպիսով, բաժանորդը օգնում է HIGHNET- ին մատակարարներին և տրանսպորտային ընկերություններին պահանջներ ներկայացնելիս: Բողոքի կամ ծանուցումը HIGHNET- ին չներկայացնելը` հանգեցնում է վնասված սարքավորումների երաշխիքի կորստի: