Please wait

Գումարի և ապրանքների վերադարձման պայմանները

Բաժանորդային վճարները վերադարձման կամ փոխհատուցման ենթակա չեն:

 

Ընդունիչների պատվերի վերադարձի եվ պատվերների չեղարկման իրավունք

Բաժանորդը կարող է չեղարկել պատվերը և ապրանքը վերադարձնել ապրանքը ստանալու պահից մեկ շաբաթվա ընթացքում:

Պատվերների չեղարկման և վերադարձման համար անհրաժեշտ է լրացնել պատվերի չեղարկման ձևաթուղթը` կցված մերժման հիմնավորմամբ: Վերադարձի ժամանակահատվածը պահպանելու համար բավարար է ապրանքները ժամանակին ուղարկել: Վերադարձը կատարվում է ուղարկողի (Բաժանորդի) հաշվին: Վերադարձված ապրանքները պետք է ուղարկվեն վերադարձման հասցեով:

Բաժանորդն իրավունք չունի չթույլատրվող գործողություններ իրականացնել տրամադրված սարքավորումների նկատմամբ: Մասնավորապես, այդպիսի գործողությունները ներառում են սարքավորման բացել, երաշխիքային կնիքների և սերիաների համարների հեռացում, ինչպես նաև սարքերի վրա բեռնել կամ օգտագործել պաշտպանության միջոցների շրջանցման ծրագրեր կամ այլ ծրագրեր որոնք կարող են խոչնդոտել սարքի աշխատանքին HIGHNET TV  կողմից տրամադրվող ծառայությունները պատշաճ ստանալուն:

 

Պատվերի չեղարկման կարգը

Պատվերը չեղյալ հայտարարելու դեպքում բաժանորդը պարտավորվում է ստացված ապրանքները վերադարձնել իր հաշվին:

Այն դեպքում, երբ HIGHNET TV ընկերության բաժանորդը չի կարող վերադարձնել ապրանքը իրենց սկզբնական վիճակում, ապա նա պետք է փոխհատուցի ընկերությանը ապրանքի վիճակի վատթարացման համար: Բաժանորդը պարտավորվում է ապրանքները վերադարձնել առանց որևէ օգտագործման և բնօրինակ փաթեթավորման: Բնօրինակ փաթեթավորմամբ օգտագործումը ապահովում է ապրանքների լավագույն պաշտպանությունը տեղափոխման ընթացքում:

Այն դեպքում, երբ ապրանքները դեռևս ընդունվում են, HIGHNET TV իրավունք ունի ստանալ փոխհատուցում ապրանքների գնման գնի 30% -ը կորուստի չափով, ինչպես նաև հայտնաբերված վնասների կամ ապրանքների արժեզրկման համար հատուցման չափով: Վնասի փոխհատուցումը հաշվարկվում է ապրանքի գնման գնի հիման վրա: Եթե ​​բաժանորդը համաձայն չէ պահանջվող վնասի չափերի հետ, ապա նա իրավասու է ապացուցել, որ կորուստը պակաս նշանակալի է:

Վճարը վերադարձվում է ապրանքը ստանալուց հետո 7 օրվա ընթացքում:

Այն դեպքում, երբ բաժանորդը օգտագործում է պատվերը չեղյալ հայտարարելու իր իրավունքը, HIGHNET ընկերությունն իրավունք ունի պահպանել պատվերի գումարը մինչ սարքավորումների ստանալը: